top of page

Rättsligt meddelande

 

 

COBEN ORGANIC SAS med ett kapital på 1000€, registrerat i Paris handels- och företagsregister under nummer 893004473, är ansvarigt för att behandla data som samlas in på BAYÔRIS-webbplatsen (varunamn för Coben Organic)

 

Användaren informeras särskilt om att i enlighet med artikel 32 i den ändrade dataskyddslagen av den 6 januari 1978 är informationen som han kommunicerar genom formulären som finns på BAYÔRIS-webbplatsen nödvändig för att svara på hans begäran och är avsedd för tjänsterna i ansvar för att svara på hans begäran i syfte att övervaka denna begäran.

 

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 39 och 40 i lagen "Informatique et Libertés" av den 6 januari 1978, ändrad 2004, har användaren rätt att få tillgång till, rätta, uppdatera och radera information som berör honom, som han kan utöva av kontakta contact@bayoris.fr, eller per post till COBEN ORGANIC, 18 Boulevard Voltaire, 75011 Paris, med angivande av "Rätten för personer" i ämnet för posten och bifoga kopian av hans identitetsbevis.

 

Du har också rätt att ge instruktioner om hur dina uppgifter ska gå efter din död.

 

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 i lagen "Informatique et Libertés" av den 6 januari 1978, ändrad 2004, kan användaren också motsätta sig, av legitima skäl, att hans uppgifter ska behandlas. och utan anledning och utan kostnad, att hans uppgifter används för kommersiella prospekteringsändamål.

 

Användaren informeras om att under hans besök på webbplatsen www.bayoris.fr kan en cookie automatiskt installeras på hans navigeringsprogram.

 

Informationen som samlas in på denna webbplats kommer att sparas i tre år.

 

Cookien är ett datablock som inte tillåter användare att identifieras men som används för att registrera information om deras navigering på webbplatsen. Konfigurationen av navigationsmjukvaran gör det möjligt att informera om förekomsten av cookies och eventuellt neka dem på det sätt som beskrivs på följande adresswww.cnil.fr.

 

Användaren har rätt till åtkomst, återkallelse och ändring av de personuppgifter som kommuniceras med hjälp av cookies under de villkor som anges ovan.

 

Användaren av BAYORIS-webbplatsen måste följa bestämmelserna i den ändrade dataskyddslagen från 6 januari 1978, vars överträdelse är straffbart. I synnerhet måste han, med hänsyn till den personliga information som han har tillgång till, avstå från all insamling, från allt missbruk och i allmänhet från varje handling som kan inkräkta på individers integritet eller anseende.

 

Drapeau France.png
bottom of page