top of page

ÅTERBETALNINGSPOLICY


Villkor för retur av produkter
Från utövandet av ångerrätten har Kunden maximalt 14 dagar på sig att returnera, på dennes bekostnad. De berörda produkterna måste returneras i originalskick och i originalförpackning, tillbehör etc.). Returen av produkterna kommer helst att åtföljas av returformuläret vederbörligen ifyllt, med returnumret som tillhandahålls av webbplatsen. Kostnaderna och riskerna i samband med returen av Produkterna är Kundens ansvar. Dessa kostnader för en leverans i storstadsområdet Frankrike uppskattas till maximalt cirka 10 euro exklusive moms. Alla returnerade produkter måste skickas till följande adress:

BAYORIS 18 Boulevard Voltaire 75011 Paris. Kunden måste behålla alla bevis på denna retur så att ett visst datum kan anges.
Återbetalning
Om ovanstående villkor är uppfyllda kommer Webbplatsen att ersätta kunden för de belopp som uppstått vid beställning av de berörda produkterna, med undantag för de returkostnader som kunden ådragit sig. Denna återbetalning kommer att göras med samma betalningsmedel som användes i den första transaktionen. Återbetalning inom 14 dagar från dagen för utnyttjande av ångerrätten. Webbplatsen kan skjuta upp återbetalningen till den dag den tar emot de returnerade produkterna eller tills kunden uppvisar bevis på leverans av de berörda produkterna, det datum som valts är det första av dessa händelser.

Drapeau France.png
bottom of page